LET OP!

Wij hebben een nieuw adres:

Steenweg Noord 18
‚Äč4182 PB Neerijnen

Persoonlijk beschermingsmiddel  

Persoonlijke beschermingsmiddelen worden gebruikt door mensen die beroepen uitoefenen waar risico's aan verbonden zijn, om letsel en lichamelijke schade te voorkomen.

Het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen is de laatste stap van de arbeidshygiënische strategie om arbeidsrisico's te verminderen. Persoonlijke beschermingsmiddelen beschermen alleen de drager ervan tot op een zeker niveau.

Toepassing

Persoonlijke beschermingsmiddelen beschermen vaak maar een beperkt gedeelte van het lichaam (ogen, oren, ademhaling, handen, voeten, etc.) tegen een aantal specifieke gevaren (raken, doorboren, te hoog geluidsniveau, giftige stoffen, etc.). De keuze voor persoonlijke beschermingsmiddelen moet goed afgewogen worden omdat persoonlijke beschermingsmiddelen nieuwe gevaren kunnen introduceren (beperkte bewegingsvrijheid, gelimiteerd zicht, etc.).

Voorbeelden

Zo zal een brandweerman vaak een helm dragen en water- en vuurwerende kleding, bij zware hitte draagt men een hitte- of stralingsbestendig pak, en als de ademhaling gevaar kan lopen een adem luchttoestel.

In de vleesindustrie beperken beschermende gevlochten metalen handschoenen voor vleeshouwers het gevaar van snijden. Schilders gebruiken bij het schuren stofmaskers voor neus en mond of andere adembeschermende middelen, afhankelijk van de soort stoffen waar men mee omgaat. In de bouw dragen de werklieden vaak veiligheidsschoenen (met stalen neuzen tegen stoten of beklemmen) en een stratenmaker zal zijn knieën en vingers/handen zo goed mogelijk met rubberen schalen ondersteunen. Een lasser maakt vaak gebruikmaken van een laskap of spatscherm met een donker gekleurd kijkvenster, en ook bij metaal slijpen of dergelijke is minimaal een veiligheidsbril met zij- afscherming van schokvast glas verplicht. Iemand die in een laboratorium met (wellicht gevaarlijke) stoffen werkt, moet een labjas dragen en een labbril.

In een omgeving waar een hoge geluidsdruk (>85 dB(A)) heerst, is het niet toegestaan om (langdurig) zonder adequate gehoorbescherming te werken.


Steenweg Noord 18, 4182 PB Neerijnen(Gelderland) info@bedrijfskledingnanja.nl